fbpx

Algemene voorwaarden

1.1 Wanneer je gebruikt maakt van het Platform, dan aanvaard jij dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die jij met Cucina Fluit aangaat. 

1.2 Cucina Fluit heeft en behoudt het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. 

Overeenkomst 

1.3 De Overeenkomst komt tot stand wanneer je een account aanmaakt bij Cucina Fluit of overgaat tot aankoop van de losse producten en/of diensten. In beide gevallen ontvang je hiervoor een orderbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres. Aankopen kunnen enkel gedaan worden wanneer je 18 jaar of ouder bent. 

1.4 Je bent de prijs verschuldigd die Cucina Fluit in haar orderbevestiging heeft vermeld. Aanbiedingen zijn geldig zolang dit vermeld staat op het Platform en zolang de voorraad strekt.

1.5 Prijsverhogingen, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, kunnen door Cucina Fluit in rekening worden gebracht. 

Betaling 

1.6 Wanneer je een account aanmaakt binnen Cucina Fluit, is betaling alleen mogelijk via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt maandelijks en vooraf geïncasseerd, rond de wisseling van de maand. Zorg daarom voor voldoende saldo op je rekening. Ook is het mogelijk om per kwartaal te betalen; ook dit gebeurt middels een SEPA-incasso. 

1.7 Wanneer een betaling gestorneerd wordt, of een SEPA-incasso mislukt, komt je betalingsverplichting niet te vervallen. Daarnaast worden er storneringskosten in rekening gebracht, namelijk maximaal 10 EU per keer. 

1.8 Wanneer het bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald wordt (14 dagen), dan biedt Cucina Fluit de mogelijkheid om het alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Mocht je binnen dit termijn niet overgaan tot betaling, ben je in verzuim. 

1.9 Wanneer je na een aanmaning nog steeds in gebreke blijft met betaling, dan zal Cucina Fluit overgaan tot gerechtelijke invordering. Je bent in dit geval naast de verschuldigde hoofdsom en rente, ook verantwoordelijk voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder incassokosten. 

2.0 Cucina Fluit behoudt zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting. 

Member Cucina Fluit 

2.1 Als lid van Cucina Fluit heb je tegen betaling recht op toegang tot het Platform van Cucina Fluit. Jouw membership is gekoppeld aan jouw profiel op dit Platform. 

2.2 Betaling van jouw membership is alleen mogelijk via automatische incasso. 

2.3 Cucina Fluit heeft het recht om te allen tijde een prijswijziging door te voeren. Hiervan word je tijdig op de hoogte gebracht. 

2.4 Een membership sluit je af voor de periode van één maand. Dit wordt, zonder tussentijdse opzegging, automatisch verlengd voor een maand. 

2.5 Wil je jouw membership opzeggen, kan dit te allen tijde via jouw profiel op het Platform. Wanneer de opzegging verwerkt is, wordt je hiervan op de hoogte gesteld. Heb je voor betaling per kwartaal gekozen, is restitutie van de resterende maanden niet mogelijk. Jouw membership stopt automatisch na afloop van het kwartaal. 

2.6 Wanneer je jouw membership opzegt, blijft jouw Profiel op Cucina Fluit bestaan. Wil je dat deze verwijderd wordt, mail dan naar info@tessfluit.nl

2.7 Jouw membership is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Jouw toegangsgegevens tot het Platform zijn vertrouwelijk en mag je dus niet delen met anderen. Cucina Fluit is te allen tijde bevoegd om jouw membership te blokkeren en/of te verwijderen bij het vermoeden van fraude. 

Klachten 

2.8 Heb je klachten over een product of dienst binnen Cucina Fluit, heb je de mogelijkheid om dit per mail te laten weten: info@tessfluit.nl. Er wordt binnen 2 werkdagen contact opgenomen. Veertien dagen na aankoop vervalt het recht voor het indienen van een klacht.

2.9 Op diensten binnen Cucina Fluit wordt geen garantie verstrekt. Er wordt nergens gegarandeerd dat het Platform foutloos is en/of ononderbroken functioneert. 

Aansprakelijkheid 

3.0 Cucina Fluit is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of schade die ontstaan is door het gebruik van een product of dienst binnen het Platform. Blijk je allergisch voor ingrediënten dan is Cucina Fluit evenmin aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat. 

3.1 Cucina Fluit is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform. 

3.2 Cucina Fluit is niet aansprakelijk voor de besluiten die worden genomen met betrekking tot jouw leven. De informatie en de gebruiksmogelijkheden op Cucina Fluit kunnen niet worden gezien als vervanging voor medische of professionele hulp. 

3.3 Het platform van Cucina Fluit kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Cucina Fluit is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. 

3.4 Cucina Fluit is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen: storingen. 

Intellectuele eigendomsrechten en privacy 

3.5 Cucina Fluit is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle content die door leden of Cucina Fluit op het Platform wordt geplaatst. Het is niet toegestaan het Platform te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken, voorafgaande schriftelijke toestemming van Tess Fluit. 

3.6 Alle gegevens die jij aan Cucina Fluit verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld.